Case Waternet- Data-visualisatie

Groeiende Informatiebehoefte en Gebrek aan Digitalisering: Waternet, die duizenden installaties zoals Regionale Waterzuiveringsinstallaties, Sluizen, Gemalen en Bruggen in Amsterdam en omstreken beheert, staat jaarlijks voor de uitdaging om honderden renovatie- en vernieuwingsprojecten te beheren. Hierbij is een enorme informatiebehoefte ontstaan, zowel richting deze projecten als vanuit deze projecten. Het verkrijgen van duidelijk inzicht in de […]

Case HOTSPOT Covid19 voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Data migratie

Veilige Migratie van cruciaal belang: Met de uitbraak van COVID-19 ontstond er een overvloed aan communicatie tussen verschillende ministeries. Deze communicatie, variërend van e-mails tot whatsappberichten en meer, vereiste een veilige, integere, en traceerbare migratie naar Rijksdoc (Nationaal Archief) i.v.m. HOTSPOT Covid19 , waarbij zowel de uniformiteit als de integriteit van de data gewaarborgd moest […]

Case Provincie Overijssel – Data migratie

Digitale Vernieuwing bij Provincie Overijssel: In het kader van het bijblijven binnen de digitale transformatie beweging, stond Provincie Overijssel voor de uitdaging om haar applicaties, waaronder het documentmanagement- en zakensysteem eDOCS – OpenText, te vernieuwen. Complexiteit van Data Migratie: Met de beslissing om over te stappen naar RX Enterprise van Visma, moest de provincie duizenden […]

Case Gemeente Elburg – Data migratie

Klantachtergrond en Uitdagingen: De Gemeente Elburg stond voor een technische en operationele uitdaging: de migratie van hun twee bestaande Document Management Systemen (DMS) naar een nieuw systeem, de Open.Suite van Open.Satisfaction, gebaseerd op het Alfresco platform. Pijnpunten: Incompatibiliteit van Metadata: De metadata uit de oude DMS-en moest worden aangepast om naadloze data-migratie naar het nieuwe […]

Case Gemeente Westland – Data Migratie en Rapportage

Verouderd Zaaksysteem en Implementatie van de Omgevingswet: Met de naderende invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024, stond Gemeente Westland voor de uitdaging om de overstap te maken van het verouderde zaaksysteem Squit XO naar het vooruitstrevende RX.Mission van Roxit. Deze overstap was niet alleen cruciaal voor de naleving van de nieuwe wet, maar […]