Case Provincie Overijssel – Data migratie

Digitale Vernieuwing bij Provincie Overijssel:

In het kader van het bijblijven binnen de digitale transformatie beweging, stond Provincie Overijssel voor de uitdaging om haar applicaties, waaronder het documentmanagement- en zakensysteem eDOCS – OpenText, te vernieuwen.

Complexiteit van Data Migratie:

Met de beslissing om over te stappen naar RX Enterprise van Visma, moest de provincie duizenden zaken samen met alle bijbehorende en gekoppelde documenten, metadata én historische data migreren, wat een taak was met een hoge complexiteit en risico op dataverlies of inconsistenties.

Oplossing

Om zeker te stellen dat deze migratie vlekkeloos zou verlopen, werd Your Data Company betrokken vanwege hun bewezen expertise in vergelijkbare migratietrajecten.

  • Analysefase: Aanvangend met een grondige analyse van het huidige systeem en de te migreren data, om een helder inzicht te verkrijgen in de uitdagingen en benodigde acties.
  • Migratiestrategie: Samen met de stakeholders van de Provincie en de leverancier, ontwikkelde Your Data Company een gedetailleerde migratiestrategie die zowel technische als operationele aspecten van de migratie omvatte, waarbij de integriteit van de data voorop stond.
  • Communicatie en Rapportage: Gedurende het hele project stond heldere communicatie en betrouwbare rapportages centraal, om alle betrokken partijen up-to-date en gealigneerd te houden en zo een soepele uitvoering van de migratie te verzekeren.

Resultaat

Succesvolle Migratie: Het resultaat was een geslaagde migratie van alle zaken, documenten, metadata en historische data naar RX Enterprise, uitgevoerd met precisie en zonder dataverlies.

  • Dataveiligheid en Consistentie: Alle informatie was accuraat overgezet, waarbij consistentie en dataveiligheid gewaarborgd werden, wat cruciaal was voor de compliance en operationele integriteit van Provincie Overijssel.
  • Bevestiging van Expertise: De aanpak en uitvoering door Your Data Company benadrukten hun expertise, vermogen tot kristalheldere communicatie, en het leveren van betrouwbare rapportages, wat zorgde voor een vertrouwde en efficiënte migratie.

Meer informatie?

shutterstock
dots_shape
Vul je gegevens in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op om je te voorzien van gratis advies. Je zit dus nog nergens aan vast!