Case Waternet- Data-visualisatie

Groeiende Informatiebehoefte en Gebrek aan Digitalisering:

Waternet, die duizenden installaties zoals Regionale Waterzuiveringsinstallaties, Sluizen, Gemalen en Bruggen in Amsterdam en omstreken beheert, staat jaarlijks voor de uitdaging om honderden renovatie- en vernieuwingsprojecten te beheren. Hierbij is een enorme informatiebehoefte ontstaan, zowel richting deze projecten als vanuit deze projecten. Het verkrijgen van duidelijk inzicht in de diverse datastromen, met name bij het opvragen van informatie uit de Asset Informatie Systemen Maximo en Geografische informatie Systemen bij de opstart van nieuwe projecten, werd geïdentificeerd als een kritiek knelpunt dat moest worden aangepakt om de digitalisering te verbeteren en naar een hoger niveau te tillen.

Oplossing

Integratie en Inzichtelijke Rapportage: Om tegemoet te komen aan deze groeiende behoefte, heeft Your Data Company de volgende oplossingsstrategie toegepast:

  • DevOps en Power Platform Implementatie: Door gebruik te maken van DevOps, het Power Platform en Power BI, werden krachtige rapportages gecreëerd die de gehele organisatie inzicht bieden in welke fase van informatieverwerking een bepaald project zich bevindt tijdens zijn levenscyclus.
  • Data Transformatie met Power Automate: Alle projectgerelateerde data in DevOps werd verzameld, verrijkt en gecombineerd met informatie uit andere systemen. Power Automate werd ingezet om deze data harmonisatie mogelijk te maken, zodat alle relevante informatie op één plaats beschikbaar is.
  • Visualisatie met Power BI: De geconsolideerde data werd vervolgens gevisualiseerd met Power BI, waardoor een overzichtelijk en inzichtelijk beeld van de dataverwerking van projectinformatie ontstond, toegankelijk voor de gehele organisatie.

Resultaat

Optimale Stuurinformatie en Verbeterde Projectbeheer: Als resultaat van deze geïntegreerde aanpak beschikt Waternet nu over:

  • Bruikbare Power BI Rapportages: Heldere PBIX rapporten en dashboards die een gedetailleerd inzicht geven in de status en voortgang van projecten.
  • Organisatiebreed Inzicht: Zowel de projectorganisatie, de beheerders van de data als het management hebben nu toegang tot deze cruciale informatie, wat resulteert in stuurinformatie van het hoogste niveau, waarmee effectiever en efficiënter beslissingen kunnen worden genomen en projecten kunnen worden beheerd.

Meer informatie?

shutterstock
dots_shape
Vul je gegevens in en een van onze experts neemt zo snel mogelijk contact met je op om je te voorzien van gratis advies. Je zit dus nog nergens aan vast!